Korting met Sporting!

Actievoorwaarden winactie

Spelregels winactie (actievoorwaarden)

 1. Medewerkers en leerlingen van Het Hooghuis mogen deelnemen aan de actie.
 2. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 3. SEC organiseert de trekking
 4. Elke leerling of medewerker kan 1 keer deelnemen aan elke actie.
 5. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 6. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname.
 7. Er worden foto’s gemaakt van de winnende deelnemer bij uitreiking van de prijs. De foto’s kunnen gebruikt worden op social mediakanalen en commerciële doeleinden.
 8. Winnaars worden binnen 10 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 9. SEC kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door SEC.
 13. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.